Projekt ETiK

Skrót ETiK powstał od niemieckiej nazwy projektu Entwicklung eines Testinstrumentes zu einer didaktisch und bildungstheoretisch ausgewiesenen Erfassung moralischer Kompetenzen, bezogen auf den Ethik-Unterricht an offentlichen Schulen, co w języku polskim oznacza Rozwój narzędzia badawczego służącego ujmowaniu dydaktycznie uzasadnionych kompetencji moralnych w odniesieniu do lekcji etyki w szkołach publicznych.

Aby uzyskać dokładniejsze informacje, prosimy wybrać odpowiednią pozycję z menu.

 

 

KONFERENCJA

 

Zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej „Kształcenie moralno-etyczne i kompetencje: zadania systemu oświaty w nowoczesnym społeczeństwie”. Konferencja odbędzie się na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w dniach 20-22 listopada 2015 roku. Zostaną na niej zaprezentowane m.in. wyniki narodowych projektów ETiK z Niemiec, Austrii i Polski, a także innych badań przeprowadzonych w zakresie wychowania moralnego. Więcej informacji do pobrania na temat:

- konferencji (tutaj)

- organizatorów (tutaj)

- programu (tutaj: po polsku, po angielsku, po niemiecku)

 

Zapraszamy również do biernego udziału (bez płaty). W celu uzyskania zaświadczenia prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia (do pobrania tutaj) i przesłania go na adres organizatorów. 

 

Dziękujemy i zapraszamy !!